Všeobecné obchodní podmínky

Obsahem těchto smluvních provozních podmínek a pravidel je popis služeb poskytovaných Martinou Holoušovou, IČO 05944899, zapsaná v Živnostenském rejstříku ode dne 22.03.2017 (dále jen organizátor) a specifikace smluvního vztahu mezi organizátorem a osobami, které se zúčastní akce pro nezadané v rámci projektu singLOVÉ (dále jen účastníci).


Podmínky a pravidla registrace

Účast na akci je podmíněna dosažením věku 18 let, přihlášením na webové stránce www.singlove.cz, uhrazením registračního poplatku a souhlasem s obchodními podmínkami v plném rozsahu. Rezervace místa na akci je platná po přijetí rezervačního poplatku.

Účastník uhradí poplatek převodem na účet č. 1023296574/6100 (nejpozději 48 hodin od obdržení pokynů k platbě a zároveň nejpozději 3 dny před konáním akce).

Pokud se tak neuskuteční, bude účastník automaticky z účasti na akci vyřazen.

Účastník má zarezervované místo v okamžiku, kdy bude na účet organizátora připsán registrační poplatek.

Uhrazením poplatku vzniká účastníkovi právo zúčastnit se zvolené akce, na kterou se přihlásil.

Účastník ručí za správnost všech údajů, které uvede v registračním formuláři a organizátor nenese žádnou odpovědnost za správnost těchto údajů.

Organizátor se zavazuje nakládat s poskytnutými údaji v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

Orgánizátor je oprávněn pořizovat z akce audiovizuální záznam (především fotografie), které ovšem neumožní identifikaci účastníků, tzn. obličeje, pokud se na fotce vyskytnou, budou rozmazány.


Osobní údaje

Mgr. Martina Holoušová se při zpracování osobních údajů svých klientů řídí níže popsanými pravidly zpracování osobních údajů a postupuje v souladu s platnými právními předpisy (zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR).

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem konání kontaktních eventů - akcí pro nezadané, pořádaných Mgr. Martinou Holoušovou, IČ: 05944899, a to zejména pro registraci účastníků, zaslání informací o akci  a ze zákonných důvodů, především pro potřeby fakturace. V případě oboustranného souhlasu účastníků jsou kontaktní údaje (mail nebo telefonní číslo) vzájemně sdíleny.

Mgr. Martina Holoušová se sídlem Zahradní 2661/11, PSČ 787 01 Šumperk, IČ: 05944899,  je správcem těchto osobních údajů.

Osobními údaji se pro účely těchto akcí rozumí:

identifikační a popisné údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby (jméno, příjmení, pohlaví, věk)

- kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s osobou (kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa)

V případě udělení zvláštního souhlasu jsou osobní údaje (mailová adresa) využity k zasílání informací o připravovaných akcích.

Osobní údaje budou po skončení  akce zpracovávány pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a po třech letech budou smazány.


Odhlášení z akce

Každý účastník má právo odhlásit se z termínu akce zasláním emailu na kontaktní emailovou adresu, nejpozději však 7 dní před termínem akce, na kterou je přihlášen. Registrační poplatek bude vrácen převodem na účet účastníka. Při zrušení účasti méně než 7 dní před konáním akce nebo nedostavení se na akci propadá zaplacený poplatek ve prospěch organizátora akce.


Zrušení účasti organizátorem

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit dohodnutý termín akce z důvodu nedostatečného počtu přihlášených účastníků, nemoci a z důvodu nepříznivého počasí.

V tomto případě mají všichni účastníci právo na vrácení rezervačního poplatku v plné výši.

Kontakt

TELEFON: +420 775 276 847

E-MAIL: info@singlove.cz

Č. ÚČTU: 1023296574/6100

IČO: 05944899