Všeobecné obchodní podmínky

Milí návštěvníku mého webu, právě ses ocitl/a na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých služeb a produktů a můžeš se tu i dočíst, jakým způsobem zpracovávám osobní údaje.

Obsahem těchto smluvních provozních podmínek a pravidel je popis služeb a produktů poskytovaných Martinou Holoušovou, IČO 05944899, zapsanou v Živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna ode dne 22.03.2017 (dále jen prodávající) a specifikace smluvního vztahu mezi prodávající a osobami, které si nakoupí účast na akci pro nezadané v rámci projektu singLOVÉ nebo jiné produkty (dále jen kupující).


Osobní údaje

Mgr. Martina Holoušová se při zpracování osobních údajů kupujících řídí níže popsanými pravidly zpracování osobních údajů a postupuje v souladu s platnými právními předpisy (zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR).

Osobní údaje jsou zpracovávány:

a) za účelem konání kontaktních eventů - akcí pro nezadané, pořádaných Mgr. Martinou Holoušovou, IČ: 05944899, a to zejména pro registraci účastníků, zaslání informací o akci a ze zákonných důvodů, především pro potřeby fakturace. V případě oboustranného souhlasu účastníků jsou kontaktní údaje (mail nebo telefonní číslo) vzájemně sdíleny,

b) za účelem vyřízení objednávky produktu,

c) za účelem zasílání marketingových informací po přihlášení k odběru upozornění a newsletterů nebo stažení online obsahu zdarma, který může být kdykoli zrušen v každém emailu kliknutím na tlačítko "odhlásit".

Mgr. Martina Holoušová se sídlem Gorkého 99/60, 602 00 Brno, IČ: 05944899,  je správcem těchto osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí:

identifikační a popisné údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby (jméno, příjmení, pohlaví, věk),

- kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s osobou (telefonní číslo, e-mailová adresa).

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v souladu s obecně závaznými předpisy a po třech letech budou smazány.

Při poskytování služeb používám určité subdodavatele, kteří mohou mít přístup ke tvým osobním údajům, které jsi poskytl/a. Tyto firmy se zavázaly dodržovat mlčenlivost o tvých datech a zabezpečit vše, aby nedošlo k úniku či zneužití osobních údajů.

Vyplněním a odesláním objednávkového webového formuláře nebo jiného příslušného formuláře a zaškrtnutím políčka Souhlasím s pravidly potvrzuješ, že jsi seznámen/a s pravidly ochrany osobních údajů, že s nimi souhlasíš a že je v celém rozsahu přijímáš.

2. Správce osobních údajů je oprávněn tato Pravidla měnit. Novou verzi Pravidel zveřejní správce na svých internetových stránkách.


Podmínky a pravidla registrace na seznamovací akci

Účast na akci je podmíněna dosažením věku 18 let, přihlášením na webové stránce www.singlove.cz, uhrazením registračního poplatku a souhlasem s obchodními podmínkami v plném rozsahu. Rezervace místa na akci je platná po přijetí rezervačního poplatku.

Účastník uhradí poplatek převodem na účet č. 1023296574/5500 po přihlášení na akci. 

Účastník má zarezervované místo v okamžiku, kdy bude na účet organizátora připsán registrační poplatek.

Uhrazením poplatku vzniká účastníkovi právo zúčastnit se zvolené akce, na kterou se přihlásil.

Účastník ručí za správnost všech údajů, které uvede v registračním formuláři a organizátor nenese žádnou odpovědnost za správnost těchto údajů.

Organizátor akce se zavazuje nakládat s poskytnutými údaji v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů.

Organizátor akce je oprávněn pořizovat z akce audiovizuální záznam (především fotografie), které ovšem neumožní identifikaci účastníků, tzn. obličeje, pokud se na fotce vyskytnou, budou rozmazány.


Odhlášení z akce

Každý účastník má právo odhlásit se z termínu akce zasláním emailu na kontaktní emailovou adresu, nejpozději však 7 dní před termínem akce, na kterou je přihlášen. Registrační poplatek bude vrácen převodem na účet účastníka. Při zrušení účasti méně než 7 dní před konáním akce nebo nedostavení se na akci propadá zaplacený poplatek ve prospěch organizátora akce.


Zrušení účasti organizátorem

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit dohodnutý termín akce z důvodu nedostatečného počtu přihlášených účastníků, nemoci a z důvodu nepříznivého počasí.

V tomto případě mají všichni účastníci právo na vrácení rezervačního poplatku v plné výši.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05.2017.

Kontakt

TELEFON: +420 775 276 847

E-MAIL: info@singlove.cz

Č. ÚČTU: 1023296574/5500

IČO: 05944899